Slimme meter: noodzakelijk of nutteloos?

Slimme meter: noodzakelijk of nutteloos?

slimme meterSlimme meter uitrol

Sommige huishoudens hebben hem al of krijgen ‘m binnenkort, anderen zullen helaas nog enkele jaren moeten wachten tot ze hem krijgen: de slimme meter. Tussen nu en 2020 krijgt iedereen in Nederland dit nieuwe stukje technologie aangeboden, maar wat is er nu eigenlijk zo ‘slim’ aan deze nieuwe meter?

Oud versus nieuw

De nieuwe slimme meters vervangen de huidige oude meters voor elektriciteit en gas. Beiden meten het energieverbruik in uw woning, maar de nieuwe meter gaat nog een stapje verder. Deze ‘slimme’ meter verstuurt uw meterstanden namelijk automatisch naar de netbeheerder en registreert tevens ook terug geleverde energie aan het net. De meter geeft u bovendien de mogelijkheid om zelf uw werkelijke verbruik in te zien, dit maakt het makkelijker om eenvoudig energie te besparen.

Maar waarom dan?

Ieder jaar wordt er wereldwijd meer en meer energie verbruikt. Helaas raken onze fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas steeds verder op en zijn de opbrengsten van alternatieve energiebronnen zoals wind en zon nog niet genoeg. Daarom is het van belang dat we bewuster worden van ons verbruik en onze energie efficiënter gaan gebruiken. De slimme meter maakt het voor energieleveranciers bovendien makkelijker om in te spelen op vraag en aanbod binnen bepaalde regio’s. Zo helpt iedereen verspilling van energieverbruik tegen te gaan!

Slimme voordelen

Het gebruik van de nieuwe slimme meter is volledig veilig, uw persoonsgegevens en energiegegevens zijn goed beschermd via een speciale wetgeving. Daarnaast biedt de slimme meter nog enkele voordelen: u verkrijgt nauwkeurig inzicht in uw energieverbruik, het besparen van energie én geld wordt makkelijker, u hoeft nooit meer zelf uw meterstanden door te geven en herberekeningen zullen voortaan niet meer nodig zijn.

De slimme meter is ingevoerd met een doel: zuiniger omgaan met energie, met besparing als gevolg. Wij zijn overtuigd, en u?

Neem voor meer informatie contact op met uw netbeheerder of woningcorporatie. Deze kan u meer informatie geven over uw specifieke situatie.