Slimme meter: feiten en fabels

Slimme meter: feiten en fabels

slimme meterRond 2020 zal bijna ieder huishouden in Nederland er een in huis hebben: de slimme meter. Als vervolg op ons vorige artikel ‘Slimme meter: noodzakelijk of nutteloos?’ waarin we het nut en het belang van deze nieuwe meter besproken hebben, gaan we nu enkele misverstanden over dit product de wereld uit helpen!

‘De slimme meter is weer een speeltje van de netbeheerder’

Fabel. De slimme meter is niet ingevoerd door de netbeheerders maar door de overheid. Deze heeft besloten om in heel Nederland woningen en bedrijven te voorzien van slimme meters. Doordat onze huidige energiebronnen – zoals aardolie, aardgas, zon en wind – de vraag naar energie niet meer aankunnen is het van belang dat er efficiënter met energie wordt omgegaan, en verspilling wordt tegengegaan. De slimme meter maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in uw stroomverbruik, waardoor het makkelijker is om energie én geld te besparen.

‘De slimme meter doet hetzelfde als de oude meter’

Feit. Zowel de nieuwe als de oude meters meten het energieverbruik van uw woning. De slimme meter brengt echter nieuwe mogelijkheden met zich mee. Zo verstuurt deze meter uw meterstanden automatisch naar de netbeheerder en geeft de meter meer inzicht in uw verbruik zodat het makkelijker is om energie én geld te besparen. Tevens registreert hij uw terug geleverde energie aan het net.

‘De slimme meter bespaart energie’

Fabel. De slimme meter zelf is niet slim. Er wordt enkel verwezen naar de mogelijkheid van de meter om te communiceren en inzicht te verschaffen in het verbruik. De meter zelf zorgt dus niet voor energiebesparing, maar maakt het makkelijk voor de verbruiker om inzicht te krijgen in zijn of haar verbruik en om vervolgens zelf efficiënter met energie om te gaan. Een display aangesloten op de meter zorgt hier wel voor!

 ‘Het invoeren van de slimme meter kost alleen maar geld’

Feit. Het doel van de overheid is dat in 2020 80% van de huishoudens en bedrijven in Nederland een slimme meter hebben. Dit is een flinke investering, maar wel een die nodig is. De meter zelf bespaart helaas helemaal niets. Alleen de verbruiker kan verspilling tegengaan door bewuster en efficiënter om te gaan met energie. Daarom krijgen huishoudens met een slimme meter voortaan niet meer jaarlijks, maar tweemaandelijks verbruiksoverzichten. Bewuster omgaan met energie levert al een gemiddelde besparing op van 3.2% op elektriciteit en 3.7% op gas.

‘De netbeheerder kan precies zien wat ik doe!’

Theoretisch gezien is dit een feit. De netbeheerder kan aan de hand van patronen in de meetgegevens informatie krijgen over persoonlijk gedrag. Aan deze gegevens is onder andere te zien hoeveel mensen in een woning aanwezig zijn, hoe vaak er gewassen wordt en wanneer iemand gebruik maakt van de douche. Om de privacy van bewoners te kunnen waarborgen heeft de overheid de netbeheerders slechts beperkt mandaat gegeven om de meter te mogen uitlezen. Zo mogen de netbeheerders alleen de actuele meterstand en de vorige meterstand uitlezen voor het berekenen van de jaarafrekening, voor gebruiksoverzichten, bij verhuizen, bij overstappen naar een andere leverancier, en bij noodzakelijk onderhoud en beheer van het energienet. Van privacy schending is dus amper sprake.