BTW zonnepanelen, het 4 stappen-plan

BTW zonnepanelen, het 4 stappen-plan

BTW zonnepanelenStap 1:  Vul het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ van de belastingdienst in.

Dit formulier is vrij gemakkelijk in te vullen. Hier een aantal bijzonderheden:

2: Rechtsvorm = eenmanszaak
3: Overslaan
4: Overslaan
5a: Ja
6a: 1
6b: Opwekken van stroom via zonnepanelen.
7a: Geef aan wat uw andere inkomsten zijn, meestal uw salaris (dus loon)
7b: 0
7c: -5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft, vergeet niet het min-teken)
7d: Uw overig inkomen indien geen loon of uitkering
8a: 500 (indien er 2500 kWh wordt opgewekt waarvoor u een vergoeding krijgt van 0,20 ex BTW per kWh)
8b: 5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft)
8c: Nee
8d: Bedrijfsadres
9: Nee
10: Leeg laten

Stap 2: Ontvangst bevestiging van de belastingdienst

Binnen ongeveer 5 werkdagen ontvangt u van de belastingdienst een bericht dat u als ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvangt u van de belastingdienst de gebruikersnaam en toegangscode om uw aangifte van BTW te verzorgen.

Stap 3: Aangifte doen van BTW

Met de gebruikersnaam en toegangscode kunt u nu aangifte doen van omzetbelasting voor de BTW zonnepanelen. Hiermee vordert u de BTW terug. In sommige gevallen ontvangt u van de belastingdienst een aangifteformulier waarna u de aangifte schriftelijk doet. U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel BTW gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat u niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel BTW hier op zit:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

Stel u heeft een installatie van 2500 WP waarvoor u € 5.000 excl BTW heeft betaald. Dan dient u per jaar € 60,- af te dragen aan BTW over de opgewekte stroom, ongeacht het moment dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft: het forfait rekent niet naar rato van het aantal maanden. Dat betekent dat u het forfait voor een jaar toepast ongeacht het moment waarop u de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kunt u dan een nihil aangifte indienen.
Maar U krijgt de BTW terug over uw investering.

Uw aangifte ziet er in het eerste kwartaal als volgt uit:

Schermafbeelding 2015-12-13 om 18.29.07

Gemakshalve is er van uitgaan dat u € 1.050,- aan BTW heeft betaald, zijnde 21% van € 5.000,-. Waarschijnlijk heeft u ook een component van 6% BTW op de installatie (na 1 juli 2015 is dit eveneens 21%). Bij de aangifte hoeft u alleen de werkelijk betaalde BTW in te vullen in het veld Voorbelasting. Het BTW-bedrag staat vermeld op de factuur die u van uw leverancier heeft ontvangen. Let op: u dient een officieel factuur te hebben, de orderbevestiging is niet voldoende, ook al staat daar de BTW op vermeld. Het bedrag van € 286 onder 1a wordt berekend door  (€ 60 / 21) * 100, waarbij 21 staat voor ‘21% BTW’.

Voor de overige 3 kwartalen die in hetzelfde jaar volgen dient u de volgende aangifte te doen:

Schermafbeelding 2015-12-13 om 18.29.26

Stap 4: Vraag ontheffing BTW zonnepanelen aan voor de opvolgende jaren

Omdat u voor de opvolgende jaren onder de kleineondernemersregeling valt, kunt u ontheffing aanvragen voor de aangifte van BTW. Dan heeft u verder geen omkijken meer naar de aangiftes.

Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst ruim voordat het nieuwe jaar ingaat. Gebruik bijvoorbeeld de volgende tekst:

LS,

U heeft mij aangemerkt als ondernemer omdat ik met zonnepanelen stroom lever aan het electriciteitsnet. De BTW die ik hiervoor vanaf 1 januari a.s. dien af te dragen is lager dan 1.345,- waardoor ik onder de kleineondernemersregeling val.

Hierbij vraag ik u ontheffing aan voor de aangifte van omzetbelasting per 1 januari 2015 (of 2016 etc). Graag ontvang ik hier een bevestiging van.

Met vriendelijke groet,

Naam, BTW-nummer, adres, Telefoon

Deze brief kunt u ook meteen verzenden, tegelijk met het formulier uit stap 1. Dat spaart u weer een postzegel. U kunt deze stappen ook uitbesteden, maar het is eenvoudig zelf te doen. Veel succes met de teruggaaf BTW zonnepanelen.


Nog geen zonnepanelen maar is jouw interesse wel gewekt?
Bel ons vrijblijvend voor een afspraak bij jou thuis.

bel ons voor een afspraak